جلالتمآب همایون رسا

جنرال قونسل

بیوګرافی

پیغام

@HRasaw

جمهوری اسلامی افغانستان

عمومي معلومات

د افغانستان لیدنه

لنډ تاریخ

Go to Top